BONSEC s.r.o.

Súkromná Bezpečnostná Služba

O spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti BONSEC s.r.o. je prevádzkovanie strážnej služby pri ochrane majetku, ochrana výrobných podnikov, finančných ústavov, PD, stavieb a pod. , zabezpečovanie poriadku pri verejných podujatiach, prevádzkovanie zabezpečovacej signalizácie, zabezpečenie sledovacích kamerových systémov, ako i vypracúvanie plánov ochrany, komplexné poradenstvo týkajúce sa strážnej služby a v neposlednom rade i fyzická ochrana osoby.

 

Na uvedené činnosti nám bola udelená licencia č. PS000184 na prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3, písm. a) - h) zák. č. 473/2005 Zb. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Copyright © 2010 - 2017 Bonsec, s.r.o.

All Rights Reserved.