BONSEC s.r.o.

Súkromná Bezpečnostná Služba

Ponuka

Všetky potrebné služby v oblasti ochrany objektov a priestorov, zabezpečujeme pre svojich zákazníkov s využitím príslušnej výstroje, výzbroje a odborne pripravenými pracovníkmi, výberu ktorých venujeme zvýšenú pozornosť. Všetci zamestnanci spĺňajú podmienky na výkon činnosti v bezpečnostných službách v zmysle zák. č. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti.

 

Charakter našich služieb vyžaduje vzájomnú dôveru a úzku spoluprácu s klientom, preto naše služby maximálne prispôsobujeme potrebám, požiadavkám a možnostiam klienta. Výkony strážnej služby v ochraňovaných objektoch, ako i konkrétne práva a povinnosti pracovníka SBS, vždy dopĺňame a upravujeme podľa požiadaviek klienta.

Copyright © 2010 - 2017 Bonsec, s.r.o.

All Rights Reserved.